SlideShow

*sanat ne kadar uzun, hayat ne kadar kısa!!!
*Resim, çok geniş köklü kültüre ve metoda dayanır. Resmi ilimsiz ve pratik olarak yapabileceğini sananlar, pusulasız, dümensiz bir geminin tayfalarınabenzerler. Nereye gittiklerini kesin olarak bilmezler. Leonardo. Da Vinci.
*Resim göze seslenir.Ruhun penceresi de gözdür.Leonardo Da Vinci.
*Göz,insana kulaktan daha olgun bir izlenim verir.Görülmüş şeye, işitilenden daha çok güvenilebilir. Onun için sessiz bir şiir olan resim sanatı, diğerlerine göre pozitif ilimlere daha yakındır. Leonardo Da Vinci.
*Görmek, yaratmanın başlangıcıdır.Henry Matisse 1941
*Resim, kelimesiz bir şiirdir. Horatius
*Resim yapmaya başlarken, sanki o zaman kadar hiç resim yapmamışlım gibi işe koyulurum. Jean Bazaine
*Bir tabloya bakarken,onun neyi göstermek istediğini unutmak gerekir. Henri Matisse
0

ATÖLYELER


EĞİTİM MÜFREDATI (RESİM PROGRAM İÇERİĞİ)
TEMEL EĞİTİM•Seviye tespit sınavı/ Malzeme bilgisi/ Çizgi çalışması/ Yerleştirme kuralları
•Ölçü alma kuralları/ Işık~Gölge/ Açık koyu hakkında genel bilgi/ Işığın kaynağı
•Değişik dokulu objelerle etüd
HACİM ÇALIŞMALARI
• Kübik/ Silindirik/ Küresel/ Prizmatik/ Konik
RENK BİLGİSİ
PERSPEKTİF
DOKU
OBJE ÇALIŞMALARI
SERBEST EL PERSPEKTİFİ
KARA KALEM FİGÜR ÇALIŞMASI
PLASTİK SANATLARDA DOKUNUN YERİ VE ÖNEMİ
HAYALDEN KOMPOZİSYON
KARA KALEM OBJE ÇALIŞMASI
SULUBOYA HAYALDEN KOMPOZİSYON
BULUŞ KOMPOZİSYON
TEK OBJE ARAŞTIRMA
ANATOMİ
RESİM TARİH
GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK
Güzel sanatlara hazırlık programımız,Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Güzel Sanatlar Liselerinin yetenek sınavlarına hazırlama amacı taşır.
Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler;
Resim , Heykel , Grafik Tasarım , İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Fotoğraf , Seramik ve Cam Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı , Geleneksel Türk El Sanatları , Sahne Dekorları ve Kostümü ve Çevre Tasarımı , Animasyon , Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , Fotoğraf ve Video Bölümü , Gastronomi, Sanat Yönetimi, Resim Öğretmenliğidir.
Güzel sanatlar sınavlarına hazırlık atölyemizde öğrencilerimizle önümüzde olan zorlu sınavlara çok kapsamlı bir çalışmayla hazırlanmaktayız.
EĞİTİM PROGRAMI
*Temel çizgi çalışması
*Desen çalışması
*Tonlama teknikleri
*Perspektif
*Obje
*Figür
*Hayalden kompozisyon çalışması
*Mülakat aşamalarına yönelik
temel sanat ve sanat tarihi dersleri verilmektedir

Hobi Resim Kursu

Resim Atölyemizde Hobi Resim Çalışmaları Devam Etmektedir.
1-Karakalem Desen Atölyesi
2-Yağlıboya Resim Atölyesi
KARAKALEM DESEN: Çizgi, noktalama, geometrik desen çalışmaları, ısık ve gölge, tonlama, kompozisyonlar ve figür çalışmalarının ağırlıklı olduğu karakalem çalışmaları haftada bir gün 3 saat olarak yapılmaktadır.
YAĞLIBOYA RESİM: Yağlıboya resim atölyesinde dersler haftada bir gün 3 saat olarak yapılmaktadır.Kısa bir karakalem desen çalışmasında sonra yağlıboya teknikleri ile çalışmalar devam etmektedir.

ÇOCUKLAR İÇİN RESİM KURSU
Piaget; "Resim yapmak çocuk için simgesel bir oyundur. Çocuğun bu oyunda ortaya kovduğu şey onun duygusal ve düşünsel yaşamıyla ilgili imgeleridir.
Sanat eğitimi çocukların özgüvenini kazanmada katkıda bulunan ve yaratıcılığını geliştiren bir eğitimdir. Çocuk gelişiminde resim eğitimi, eğitimin en az diğer süreçleri kadar önemlidir. Resim tasarım uygulama sürecinde çocuk kısa zaman içerisinde "göz ile düşünme" yetisi kazanır.

Çizme boyama inşa etme gibi etkinliklerin yer aldığı karmaşık süreçte çocuk çevresinde gördüğü birçok ayrı elemanı, anlamlı bir bütünlüğe dönüştürür. Bu seçme yorumlama yeniden biçimleme sürecinin sonunda ortaya çıkan ürün (resim, heykel, vs.) bir yapıt olmaktan çok çocuktan bir parçadır. Onun düşünüşü, onun duyuşu, onun görüşüdür. Çocuk için bu devinimsel ve birleştirici etkinlik, kendini anlatmaktan başka bir şey değildir. Çocuk izleyerek, işiterek, dokunarak dış dünyayı duyuları ile algılar. Bütün bu algı sürecini içine sindirerek duyumsar, yine bu malzemeyi zihninde birleştirip ayrıştırarak bir sonuca varır. Sonuçta duygu düşünce ve imgelemini bir anlatım , formuyla görselleştirir. Form (resim) algı ve imgelemin diyalektiğinden doğar.
SERAMİK VE HEYKEL
Geleneksel seramikten günümüz seramiğine uzanan bir bakışla seramik çalışmaları…
Çamur ve yardımcı malzemeleri kullanarak, seramik temel şekillendirme
teknikleri ile seramik heykel, rölyef, işlevsel obje tasarımı ve uygulamaları…
HEYKEL
Çeşitli maddelerden herhangi bir hayvan, insan ve eşyanın üç boyutlu olarak yapılan şekline Heykel denir. Heykel adı genellikle tam vücutlu olan yapıtlara denir. Heykellerin etrafı tamamen boş olup, bir yere dayanmazlar etraflarında dolaşılabilinir.
KURSUN İÇERİĞİ
- Kil Hazırlama
- Form Yapma
- Kil Heykel Yapma
KURSUN KAZANIMLARI
Bu kursun amacı, kil hazırlayabilen, form ve heykel yapabilen kil heykelcisi yetiştirmektir. Program üç üniteden oluşmaktadır. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi işletmelerde çalışarak kazanç sağlayabilir.


FOTOĞRAF
eğitimde bulunan konu başlıkları şöyle:
1- FOTOĞRAF MAKİNESİ
2- IŞIK
3- ÇEKİM TEKNİKLERİ
4- FİLTRELER VE YARDIMCI ARAÇLAR
5- KOMPOZİSYON
6- FOTOĞRAFTA BELİRGİNLİĞİ SAĞLAYAN ÖĞELER
7- FOTOĞRAF TARİHİNE GİRİŞ
8- FOTOĞRAF TERİMLERİ
GRAFİK TASARIM EĞİTİMLERİ
Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık Kursu: Görsel iletişim, bilişim sektöründe hem Türkiye'de hem de dünyada günden güne popülerliğini artırmaktadır.
Bunun sebebi reklam dünyasının hızla büyümesi ve şirketlerin reklama bakiş açılarının değişmesidir.
Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık Kursu kapsamında Kurumsal Kimliğin öğelerinden olan, amblem ve logo tasarım, antetli takımı, broşür, elilanı, dergi ilani, afiş, bilboard içeriğinin hazırlanmasında dikkat edilecek noktalara özenle değinilir.
Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık Kursu boyunca iki boyutlu tasarım oluşturabileceğiniz Macromedia Freehand ve Coreldraw esnek çizim araçları ile sizlere yardımcı olacaklar.
Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık Kursu amacı; Kartvizitler ve Davetiyeler, Fatura, İrsaliye, Makbuz vb. Ofis Belgeleri, El ilanları, insert'ler, flyer'lar, Broşür, Kataloglar ve Fiyat Listeleri, Afişler ve Posterler, Kitap Kapakları ve Kitaplar, Dergiler, Stand Çalışmaları ve Dış-İç Büyük Cephe Çalışmaları (BilBoard, OutDoor vb.), Web'e Yönelik Grafik, Resim ve Logo Çalışmaları gibi, genel olarak Grafik Atölyesi – Renk Ayrımcı – Matbaa arasında gelişen ve Masaüstü Yayıncılık Uygulamaları (Desktop Publishing) olarak bilinen çalışmaları gerçekleştirebilecek grafiker yetiştirmektir.
Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık Kursu sonunda Masa üstü yayıncılık baskı ve dizgi tekniklerine tam olarak hakim duruma gelinecektir.
Kimler katılabilir?
Temel bilgisayar bilgisi olan ve reklâmcılığa hevesli her kullanıcı katılabilir. Katılımcıların grafik, reklâm, renk, kâğıt, matbaa ve baskı bilgisine sahip olmalarına hiç gerek yoktur. Gerekli altyapı, uzman eğitmenlerimizce örnek materyaller üzerinden kazandırılacaktır.