SlideShow

*sanat ne kadar uzun, hayat ne kadar kısa!!!
*Resim, çok geniş köklü kültüre ve metoda dayanır. Resmi ilimsiz ve pratik olarak yapabileceğini sananlar, pusulasız, dümensiz bir geminin tayfalarınabenzerler. Nereye gittiklerini kesin olarak bilmezler. Leonardo. Da Vinci.
*Resim göze seslenir.Ruhun penceresi de gözdür.Leonardo Da Vinci.
*Göz,insana kulaktan daha olgun bir izlenim verir.Görülmüş şeye, işitilenden daha çok güvenilebilir. Onun için sessiz bir şiir olan resim sanatı, diğerlerine göre pozitif ilimlere daha yakındır. Leonardo Da Vinci.
*Görmek, yaratmanın başlangıcıdır.Henry Matisse 1941
*Resim, kelimesiz bir şiirdir. Horatius
*Resim yapmaya başlarken, sanki o zaman kadar hiç resim yapmamışlım gibi işe koyulurum. Jean Bazaine
*Bir tabloya bakarken,onun neyi göstermek istediğini unutmak gerekir. Henri Matisse
0

Buket UçarBUKET UÇAR

26.03.1985 BalıkesirKüçüklüğünden itibaren ilgisi olan resim, annesinin desteğiyle pekişmiştir...

Lise yıllarında eskiz defterleri grafiti taslaklarından oluşmuş ve bazı çalışmalarını duvarlarda gerçeğe dönüştürmüştür…

ATOLYE DÖNEM
İ:

2003 Salih CENG
İ
Z resim atölyesi

2004 Ece
ş
an ERDEM resim atölyesi

2004-2005 Ercan DA
Ğ
resim atölyesi

2005 ERC atölye asistanlık

2005 Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü(burslu)

Resim çalı
şmalarına ve eğ
itimine 2 yıl ara verdikten sonra

2007-2009 Erc atölye –asistanlık

Ve portre ressamlı
ğı yapmaya başlamış
tır.

2009 Cihangir Sanat galeri sorumlusu ve

2009 Vedat ÖRS asistanlık

Kasım 2009 tarihinde Cihangir Sanat galerisinin isim ve mekan de
ğiş
tirmesiyle,

2009 V Sanat’da Vedat Örs’ün asistanlı
ğına devam etmiş
tir.

Galeri bünyesinde birçok karma ve ki
şisel serginin tanıtımı, oluşum sürecinde çalışmalar yapmış, bireysel atölye çalışmasını portre ressamlığı ve illüstrasyon alanında geliştirmiştir.Aralık 2009 tarihinde galeriye bağlı çalışmakdan ayrılmış
tır.

2010 Mayıs tarihinden itibaren Piha Kollektif Sanat’da sanat danı
şmanlığına başlamış
ve halen devam etmektedir.

2010 Çukurcumaart-Can TATLIPARMAK atölye2011  yılında dövme sanatına olan ilgisi artık hayatında yer almaya başlamış, aldığı eğitim ve deneyimlerine eklenerek, tasarımları kağıt ve tuvalden artık insan bedeni üzerinde hayat bulmaya başlamıştır.Dövme Sanatı ile ilgili çalışmalarını Kadıköy WELLA Güzellik Merkezinde gerçekleştirmektedir.


Şuanda freelance olarak Kadıköy’de bulunan atölyesinde bireysel ve resim kursuna yönelik çalışmalarına devam etmekte, workshoplar düzenlemektedir.