SlideShow

*sanat ne kadar uzun, hayat ne kadar kısa!!!
*Resim, çok geniş köklü kültüre ve metoda dayanır. Resmi ilimsiz ve pratik olarak yapabileceğini sananlar, pusulasız, dümensiz bir geminin tayfalarınabenzerler. Nereye gittiklerini kesin olarak bilmezler. Leonardo. Da Vinci.
*Resim göze seslenir.Ruhun penceresi de gözdür.Leonardo Da Vinci.
*Göz,insana kulaktan daha olgun bir izlenim verir.Görülmüş şeye, işitilenden daha çok güvenilebilir. Onun için sessiz bir şiir olan resim sanatı, diğerlerine göre pozitif ilimlere daha yakındır. Leonardo Da Vinci.
*Görmek, yaratmanın başlangıcıdır.Henry Matisse 1941
*Resim, kelimesiz bir şiirdir. Horatius
*Resim yapmaya başlarken, sanki o zaman kadar hiç resim yapmamışlım gibi işe koyulurum. Jean Bazaine
*Bir tabloya bakarken,onun neyi göstermek istediğini unutmak gerekir. Henri Matisse
0

DÖVME NEDİR?


Dövme Sanatıİnsanoğlu, var olduğundan beri her dönem sanatla iç içe olmuştur.
Peki, neden sanat var? Nedir sanat? İnsanoğlu neden sanat yapma ihtiyacı yada lüzumu duymuştur? Dövmenin sanatla ilişkisi nedir?

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur ve nesnel ve öznel yaklaşımlara göre farklı açıklanır.Nesnel yaklaşıma göre sanat,
toplumsal etkilerle oluşurken, öznel yaklaşımda sanat ise salt bir bireysellikle yaratılır.

İnsanın gördüğü, duyduğu, hissettiği şeyleri estetiğe dönüştürmesi olarak da açıklanabilir.

Sanatın varoluş nedeninin tamamen insanoğlunun duygularının gelişimiyle ilgili oluşu, sanatın bugünlere değin gelişiminin yegâne sebebidir ve
insanoğlunun yaşamında bir şeylerden haz duyma, yaşamını estetikleştirme ihtiyacından doğar.

İnsanoğlunun geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını,sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, ve bu sebeple de her
dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.

Sanat, yaşamı insanileştiren bir olgudur. Araştırıcı, yaratıcı, çok yönlü tümel insana ulaşma çabası içinde , yeni sanatlar oluşup gelişebilir.

Dövme de insanlığın gelişim ve değişim süreci içinde ortaya çıkmış bir vücut süsleme sanatı ve bir çeşit kendini ifade ediş biçimi olmuştur
ve ilk uygulanmaya başlanması 1900'lü yılların başlarında profesyonel dövme makinesinin bulunması ve makinenin patentinin alınmasına tekabül
etmektedir.

Daha önceki zamanlarda değişik amaçlarla yapılan dövme (korunma,tanımlama,ilahi güce yakın olma,mimleme,ayırt etme,...vs), günümüzde tamamen kendini
ifade etme, süsleme, çekici görünme, dikkat çekme, farklı ve güçlü olma gibi estetik amaçlar güdülerek yapılır hale gelmiştir. Geleneksel ve dinsel
anlamlarını hemen hemen yitirmekte olan dövmeye talep, profesyonel bir ruhla ve artarak, yaygınlaşmayı sürdürmektedir.Bu da estetik kaygılarla yapılan,
yaptırılan dövme sanatının doğmasına neden olmuştur.